logo konferencja early warningSukcesy odnoszą ci, którzy nie boją się porażek

Jak mówi właściciel firmy trwającej już od ponad 120 lat, prowadzenie firmy to nie marsz od sukcesu do sukcesu, ale żmudne podnoszenie się po kolejnych porażkach. Niezwykle trafna charakterystyka działalności biznesowej. Trudne sytuacje, kryzysy, gorzkie doświadczenia są z nią nieodłącznie związane. Nie da się ich uniknąć. Ważne jest jednak, aby umieć sobie z nimi radzić. Porażka może być cennym, choć trudnym doświadczeniem. Co zrobić aby porażka nie była końcem działalności, ale dala impuls do dalszego rozwoju? Co zrobić, aby symptomy nadciągającego kryzysu dostrzec na tyle wcześniej, aby zminimalizować jego skutki? Zagadnieniu jak radzić sobie w trudnych sytuacjach poświęcona będzie konferencja inaugurująca projekt Early Warning Europe, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu jest destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej i wsparcie przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji.

O czym będziemy dyskutować

Konferencję otworzy wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, przedstawiając założenia Polityki Nowej Szansy, której celem jest przeciwdziałanie upadłości i ułatwianie ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Projekt Early Warning to jeden z jej elementów.

Czym jest porażka z psychologicznego punktu widzenia i jak sobie z nią radzić mówić będzie Paweł Fortuna, trener, coach, autor książek „Psychologia porażki" i „Firma to ludzie". O swoich doświadczeniach opowiedzą przedsiębiorcy mający za sobą trudne doświadczenia, którym udało się przetrwać kryzys, odnaleźć w sobie siłę do dalszego działania i którzy z sukcesem prowadzą dalej swoje firmy.

W przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych pomóc może wsparcie mentorów – doświadczonych przedsiębiorców, którzy przeżyli niejedną sytuację kryzysową i wyszli z niej obronną ręką. O tym jak cenna może być taka pomoc dyskutować będą mentorzy i ich podopieczni podczas panelu prowadzonego przez ekspertki z Fundacji Firmy Rodzinne.

O doświadczeniach we wspieraniu przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, i stworzeniu sieci mentorów „pro publico bono" pomagającym innym w wyjściu z kryzysu, opowiedzą przedstawiciele Danii – kraju, w którym już od kilku lat z sukcesem funkcjonuje Early Warning – system wczesnego wsparcia przedsiębiorców.

Na zakończenie zespół realizujący projekt – przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacji Firmy Rodzinne – przedstawi założenia projektu i zasady udziału.

Dla kogo

Zapraszamy potencjalnych mentorów, czyli doświadczonych przedsiębiorców, którzy zechcą być mentorami dla mniej doświadczonych właścicieli firm, pomagać im przezwyciężać sytuacje kryzysowe. Mentoring to korzyść obopólna – od mentorowanego można się również wiele nauczyć.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. Warto zapoznać się z ofertą projektu i upowszechnić ją wśród swoich członków.

Zapraszamy przedsiębiorców – tych, którzy mają już za sobą trudne doświadczenia, właśnie je przeżywają lub widzą u siebie pierwsze oznaki kryzysu. Trzeba się z nim zmierzyć, nauczyć się tak działać, aby nie stracić wiary we własne siły, nie wstydzić się prosić o pomoc.

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea, że porażka może być początkiem czegoś nowego. I że warto dzielić się doświadczeniem, nawiązywać relacje, po to, aby mieć się na kim oprzeć, gdy robi się trudno.

 

 

logotypy