Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki
Konferencja: 19 czerwca 2015 r. w Kopalni Soli w Bochni

Główne założenia:
Przystosowanie przedsiębiorców sektora MMSP, w tym ich pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy było jednym z kluczowych zadań postawionych przed projektami realizowanymi w ramach II priorytetu PO KL.

Rozwiązania wypracowane w ramach ww. projektów, a także doświadczenia nabyte w czasie ich wdrażania pokazują konieczność koncentracji na rozwoju przyszłych i obecnych pracowników. Dlatego też celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji i praktycznych rozwiązań wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez dopasowanie kompetencji i kwalifikacji przyszłych i obecnych pracowników do potrzeb MMSP.

Określenie praktycznych narzędzi i rozwiązań, które mogą być zastosowane zarówno przez administrację publiczną, ale także przedsiębiorców, instytucje sektora edukacji, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz pracowników, jest szczególnie ważne teraz, kiedy uruchamiane są programy w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

 

I konferencja – 19 czerwca 2015 r.

10.00 - 11.00

Rejestracja uczestników

Zapraszamy na poranną kawę
11.00 - 11.30

Powitanie

 • Władysław Kosiniak–Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP
11.30 - 12.15
 • Sytuacja pracowników na rynku pracy, w tym osób młodych wchodzących na rynek Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Sytuacja na rynku pracy w zakresie kompetencji przyszłych i obecnych pracowników – ocena pracodawców Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP

Prezentacje przygotowane na podstawie danych MPiPS, wyników ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, doświadczeń z realizacji projektów w ramach II priorytetu PO KL i danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Prowadzenie: Dariusz Bohatkiewicz, dziennikarz

12.15 - 12.30

Przerwa

12.30 - 14.00

Osoby młode wkraczające na rynek pracy – szanse czy wyzwania dla przedsiębiorców, administracji, nauki i oświaty

Jak skutecznie pomagać młodym w wejściu na rynek pracy? Jaka jest rola przedsiębiorców? Jak ją eksponować? Jakich kompetencji nauczać? Jak wspierać tych, którzy już doświadczyli bycia bezrobotnym? Kim są NEETS – sposobem na przetrwanie, ucieczką czy nowym zjawiskiem społecznym?

Dyskusja będzie uwzględniać następujące obszary:

 • Potrzeby i oczekiwania młodych, Tomasz Romańczyk, Przewodniczący i Katarzyna Ropek, Wiceprzewodnicząca AIESEC Kraków Oddział Lokalny
 • Wsparcie osób młodych na rynku pracy w działaniach realizowanych przez MPiPS, Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS
 • Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji - Rada Programowa ds. Kompetencji i Rady Sektorowe ds. Komepetncji, Bożena Lublińska–Kasprzak, Prezes PARP
 • Jakiego wsparcia w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego oczekują przedsiębiorcy? Barbara Matyaszek-Szarek, Członek Zarządu, Małopolski Związek Pracodawców „Lewiatan", Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
14.00 - 14.15

Przerwa

14.15 - 15.45
 • Działania RPO WM 2014-2020 skierowane do przedsiębiorców jako kontynuacja wsparcia udzielanego w PO KL 2007-2013, m.in. zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MŚP, Przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • Realizacja „Gwarancji dla Młodzieży" w ramach PO WER 2014-2020 w woj. małopolskim Alina Paluchowska, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Dorota Niemiec – Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Czy rynek pracy w Krakowie jest gotowy na młodych? Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz Waldemar Jakubas, Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
15.45

Obiad

16.15

Dla chętnych zwiedzanie kopalni