Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki
Konferencja: 22 czerwca 2015 r., Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Główne założenia:
Przystosowanie przedsiębiorców sektora MMSP, w tym ich pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy było jednym z kluczowych zadań postawionych przed projektami realizowanymi w ramach II priorytetu PO KL.

Rozwiązania wypracowane w ramach ww. projektów, a także doświadczenia nabyte w czasie ich wdrażania pokazują konieczność koncentracji na rozwoju przyszłych i obecnych pracowników. Dlatego też celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji i praktycznych rozwiązań wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez dopasowanie kompetencji i kwalifikacji przyszłych i obecnych pracowników do potrzeb MMSP.

Określenie praktycznych narzędzi i rozwiązań, które mogą być zastosowane zarówno przez administrację publiczną, ale także przedsiębiorców, instytucje sektora edukacji, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz pracowników, jest szczególnie ważne teraz, kiedy uruchamiane są programy w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

 

II konferencja – 22 czerwca 2015 roku

10.00 - 11.00

Rejestracja uczestników

Zapraszamy na poranną kawę

11.00 - 11.30

Powitanie i wprowadzenie

Trwały i kompleksowy system rozwoju kapitału ludzkiego polskich przedsiębiorstw – czy jest to możliwe?

Władysław Kosiniak–Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

Prowadzenie: Jacek Żakowski – dziennikarz, publicysta

11.30 - 13.00

Współpraca przedsiębiorców z edukacją – możliwości i ograniczenia – dobre przykłady – doświadczenia 2007-2013

 • Jacek Stachowski, Concept Craft, przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów wyższych: "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" - pilotażowy program rządowy (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) realizowany przez Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
 • Spółdzielnia Socjalna szansą na biznes dla młodych, Sylwia Kurowska - koordynator do spraw projektów oraz Barbara Bojda - Dyrektor przedszkola Mały Oxford - prowadzonego przez spółdzielnię socjalną Progres
 • Justyna Ziemianin, absolwentka Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach oraz pracodawca, który realizuje praktyki zawodowe: Magdalena Woźniczka, restauracja i hotel Podzamcza w Dobczycach
 • Szczególne grupy młodych – rola OHP – Jolanta Zajączkowska – Wojewódzki Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

13.00 - 13.15

Przerwa

13.15 - 14.15

 • Biznes dla edukacji – czy system edukacji pozwala na zaangażowanie przedsiębiorcy w kształt programów nauczania a docelowo kompetencji przyszłych pracowników – laureat konkursu „Pracodawca Jutra"-dr Adam Roman, Uniwersytet Jagielloński
 • Wysokiej jakości staże i praktyki oraz programy edukacyjne jako praktyczne narzędzia pozyskiwania i rozwoju pracowników, Agata Szacka, PSZK

14.15 - 14.30

Przerwa

14.30 - 16.00

Dyskusja: Czy system edukacji jest gotowy kształcić na potrzeby rynku pracy? Rola przedsiębiorców, rola administracji?
z udziałem:

 • Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS,
 • Dariusz Dąbek, Zastępca Prezesa PARP,
 • Adam Biernat – Kierownik Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy,
 • Dorota Niemiec - Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego,
 • Waldemar Jakubas, Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Tomasz Romańczyk, Przewodniczący AIESEC Kraków Oddział Lokalny
 • Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Przedstawiciel UMK

16.00 - 16.30

Obiad